หนึ่งปีต่อมา มิชชันนารีใหม่ล่าสุด 100,000 คนของรวันดา

หนึ่งปีต่อมา มิชชันนารีใหม่ล่าสุด 100,000 คนของรวันดา

ประวัติศาสตร์เขียนขึ้นในรวันดาเมื่อผู้คน 100,135 คนรับบัพติสมาในคริสตจักรมิชชั่นหลังการรณรงค์เผยแพร่ข่าวประเสริฐซึ่งสนับสนุนโดย Total Member Involvement ซึ่งสิ้นสุดลงในเดือนพฤษภาคม 2016 อีก 10,000 คนรับบัพติศมาในเดือนถัดมา ทำให้ยอดรวมกลายเป็น 110,000 ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่ 

หัวใจสำคัญของความพยายามที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนี้คือการรณรงค์เผยแพร่ศาสนาในสถานที่ 2,227 แห่ง ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 13-28 พฤษภาคมของปีนั้น การไหลบ่าเข้ามาของ Adventist ใหม่เป็นทั้งพรอันยิ่งใหญ่และความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ต่อคริสตจักร Adventist ในประเทศรวันดาและทั่วโลก 

Adventists จะเลี้ยงดูพี่น้องใหม่ของพวกเขาในความเชื่อได้ดีที่สุด

กุญแจสำคัญในการตอบคำถามนั้นคือกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของสมาชิกทั้งหมด (TMI) ซึ่งกระตุ้นความพยายามในการเผยแพร่ศาสนาของรวันดาก่อนที่การเทศนาจะเริ่มขึ้นเมื่อปีที่แล้ว

ข้อความตั้งแต่เริ่มต้นนั้นชัดเจนและชัดเจน: การมีส่วนร่วมของสมาชิกทั้งหมดหมายความว่าทุกคนในคริสตจักรมีหน้าที่รับผิดชอบในการเข้าถึงเพื่อนบ้านเพื่อพระคริสต์ คำขวัญสำหรับการรณรงค์ของรวันดาคือ “แต่ละคน เข้าถึง อย่าให้เสีย สร้างสาวกทั้งหมด”

“สมาชิกคริสตจักรทุกคนได้รับการร้องขอให้มีส่วนร่วมในการประกาศข่าวประเสริฐนี้ ซึ่งแตกต่างจากในอดีตที่บางคนคิดว่าการประกาศข่าวประเสริฐเป็นเพียงศิษยาภิบาลและผู้ปกครองคริสตจักรเท่านั้น แต่ในเวลานี้ ทุกระดับของคริสตจักรมีส่วนร่วม” Onesphore Yadusoneye รักษาการผู้อำนวยการกล่าว เพื่อการสื่อสารสำหรับคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสในรวันดา

สมาชิกศาสนจักรไปเยี่ยมบ้านเพื่อนบ้าน หลายคนนำเอกสารต่างๆ เช่น World Bible School Discovery Lessons มาเพื่อให้พวกเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระคัมภีร์ไบเบิล บริการชุมชนมิชชั่นซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกคริสตจักรท้องถิ่น สร้างหรือบูรณะบ้านสำหรับผู้ที่ต้องการที่อยู่อาศัย มีการแจกจ่ายแพะ แกะ และวัวให้กับชุมชน คริสตจักรจัดคลินิกสุขภาพฟรีหลายแห่งเพื่อสัมผัสกับชุมชนด้วยการปฏิบัติศาสนกิจของพระคริสต์ 

ข้อความชัดเจน: “เราใส่ใจ”

เมื่อถึงเวลาที่ผู้ประกาศข่าวประเสริฐเริ่มเทศนา สมาชิกในคริสตจักรได้พัฒนาความสัมพันธ์อันอบอุ่นกับเพื่อนบ้าน และหัวใจพร้อมที่จะฟังพระวจนะของพระเจ้า ความสัมพันธ์แบบเดียวกันนี้แสดงให้เห็นว่ามิตรภาพสามารถรักษาและเติบโตขึ้นพร้อมกับสมาชิกใหม่หลายหมื่นคนได้อย่างไรหลังจากแคมเปญประกาศข่าวประเสริฐสิ้นสุดลง 

“เปอร์เซ็นต์ของผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่ที่ยังคงมีส่วนร่วมในคริสตจักรมีมากกว่า 95% เนื่องจากกลยุทธ์ที่ศาสนจักรในรวันดาใช้เพื่อรักษาพวกเขา” ยาดูโซเนเยกล่าว

Adventists ในรวันดาได้พยายามอย่างจริงจังที่จะให้สมาชิกใหม่ของพวกเขาเข้ามามีส่วนร่วมในครอบครัวคริสตจักรที่มีอยู่ สมาชิกใหม่จะถูกคัดเลือกเข้าสู่คณะนักร้องประสานเสียงของโบสถ์ เช่นเดียวกับกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการโดยหน่วยงาน Adventist Youth and Women’s Ministries เป็นต้น 

คริสตจักรยังขอให้สมาชิกใหม่จัดพิธีวันสะบาโตพิเศษอีกด้วย เพื่อช่วยพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ พวกเขามักถูกขอให้จัดโปรแกรมโรงเรียนสะบาโต 

เพื่อช่วยให้ความรู้แก่พี่น้องใหม่ คริสตจักรมิชชั่นในรวันดามอบหมายให้ผู้ปกครองสอนหลักคำสอนในพระคัมภีร์ไบเบิลแก่พวกเขาและเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตคริสเตียน

ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อพูดถึงสมาชิกใหม่เหล่านี้คือการรองรับการเติบโตของสมาชิก

“เรามีโบสถ์ไม่พอสำหรับพวกเขา นี่คือเหตุผลว่าทำไมในบางแห่งผู้คนจึงกราบไหว้ใต้ต้นไม้ บางแห่งในบ้านเช่า และบางแห่งอยู่ใต้ที่พักอาศัยชั่วคราว” ยาดูโซเนเย กล่าว

ใน “ปัญหาที่ดี” แบบคลาสสิก อาคารโบสถ์และศิษยาภิบาลจำนวนมากขึ้นเป็นที่ต้องการอย่างมาก

Hesron R. Byilingiro ประธานคริสตจักร Adventist ในรวันดา เน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนสำหรับการสนับสนุนในการสร้างคริสตจักรใหม่ ใน บทความAdventist Review ฉบับ วันที่ 8 มิถุนายน 2016 : “ฉันต้องการวิงวอนทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของพระเจ้าให้ สนับสนุนเราในทางที่เหมาะสม”

ในบทความ Adventist Review ฉบับเดียวกัน Duane McKey ผู้ดูแลโครงการ TMI ของคริสตจักรโลก สะท้อนความรู้สึกนี้โดยกล่าวว่าหลังจากบัพติศมาที่สร้างสถิติใหม่ “สิ่งที่ดีที่สุดที่คริสตจักรโลกสามารถทำได้เพื่อช่วยรับประกันการรักษาคือการช่วยให้สิ่งใหม่ๆ สมาชิกกับบ้านคริสตจักร”

credit : cissem.net jewniverse.net webseconomicas.net fantasyadventuregame.com makeasymoneyx.com 21mypussy.com legionefarnese.com maturefolk.com sanfordriverwalk.org hervelegerbandagedresses.net